it_ua

www.it.ua

IT-Enterprise – лідер українського ринку ERP систем за кількістю комплексних проектів впровадження. IT-Enterprise понад 27 років займається оптимізацією бізнес-процесів промислових підприємств та впровадженням інновацій в управлінні.

IT-Enterprise – це ERP-система українського виробництва, котра включає комплекс програмних рішень для ефективного управління підприємством, взаємоузгодженої діяльності служб, оптимального планування ресурсів, ефективного контролю їх використання, а також детального та своєчасного аналізу результатів діяльності.

Система об’єднує та взаємоузгоджує всі функції підприємства: планування виробництва, закупівлі, продаж продукції, управління фінансами та персоналом, управління основними виробничими фондами, бухгалтерський і податковий облік та інші. IT-Enterprise успішно використовується багатьма українськими підприємствами та світовими холдингами.