sp_kpi

www.spark.kpi.ua

Науковий парк «Київська політехніка» – юридична особа, що створена з ініціативи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» з метою розвитку та підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності університету, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

Науковий парк «Київська політехніка» організовує взаємодію чотирьох груп учасників: перша — це наукові групи, які генерують ноу-хау, друга — факультети і кафедри, що генерують якісний людський капітал, третя — компанії, які знаходяться на ринку високотехнологічної продукції і постійно потребують підживлення ноу-хау і людським капіталом, і четверта — інвестиційні та венчурні фонди.

Ми не вимагаємо якихось пільг від держави — наша перевага полягає у взаємодії, у синергії від взаємодії учасників.