Забезпечення вільного доступу до електронних підручників

Організаційно-технічне сприяння запровадженню електронного депозитарію підручників на сайті Міністерства освіти і науки України. Забезпечить новий рівень електронного освітнього середовища в Україні та можливість прозорого автоматичного рейтингового відбору кращого освітнього контенту для подальшого друку.