СИСТЕМА ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ІТ

Експериментальне запровадження в середній ланці ІТ-освіти дуальної системи освіти, яка поєднує набуття теоретичних знань з практичною роботою на виробництві.
Забезпечить підвищення якості підготовки ІТ-фахівців, наближення навичок випускників до вимог ринку і запуск реальних моделей державно-приватного партнерства в освіті.

Ідею потрібно успішно реалізувати